Een photo van een Apple iMac met daarop een rapport

Het cloud platform voor slimme applicaties

IQplatform is een innovatief platform dat de basis vormt van vele projecten die we voor onze klanten realiseren. Met een aantal basiscomponenten zoals hardwarebeheer, verwerking van gebeurtenissen en analyse van data is snel een nieuwe toepassing gerealiseerd. De software wordt verstrekt in combinatie met componenten zoals kaarten, rapporten en apps. Indien gewenst passen we de bestaande software aan naar uw wens.

Afbeelding van het CMS

Meten, analyseren, beslissen

IQplatform biedt ondersteuning bij besluitvorming op basis van gegevensverzameling en realtime meldingen. Zodra gegevens overeenkomen met vooraf gedefinieerde patronen, worden real-time acties uitgevoerd. Alle gegevens worden opgeslagen waardoor het mogelijk is om rapporten te genereren. EasyIQ richt zich op een end-to-end oplossing. Wij zorgen voor de complete keten van hardware, communicatie en softwarediensten: door de beste hardware van verschillende partijen te combineren en onafhankelijk te zijn, kunnen we garanderen dat we de beste combinatie voor elke klant vinden.

Een afbeelding die de digitale tweeling van onze wereld weergeeft

De 'Digitale tweeling' vormgeven

Om te profiteren van IoT-toepassingen, wordt een digitale afdruk van de omgeving gemaakt. Deze print wordt ook wel de 'digital twin' genoemd. Sensoren in de echte wereld geven hun gegevens door aan deze digitale tweeling. Door analyse en berekeningen ontstaan inzichten die kunnen dienen ter ondersteuning van beslissingen van mensen en machines. Beslissingen die resulteren in de aanpassing van processen in de fysieke wereld. Het digitale model van de omgeving wordt geconfigureerd en onderhouden met behulp van het IQplatform. Dit model bestaat uit IoT-hardware die gegevens genereert en zich richt op mensen en middelen die we willen volgen. Het maakt ook binnen- en buitenkaarten en registreert gebeurtenissen die laten zien hoe het systeem reageert op inkomende gegevens.

Afbeelding van een persoon die een geofence inloopt

Reageren op gebeurtenissen in de omgeving

De event manager voert acties uit op basis van vooraf gedefinieerde regels. Sensorgegevens worden onmiddellijk geanalyseerd en vergeleken met de ingestelde regels. Als aan een voorwaarde is voldaan, volgt actie. Bijvoorbeeld geofencing-patiënten in een ziekenhuis. Als een patiënt naar buiten loopt en niet onder toezicht staat, wordt er een bericht gestuurd naar de controlekamer. Complexe events kunnen op een eenvoudige manier worden 'geprogrammeerd' in het IQplatform.

Conceptuele afbeelding van de API

IQplatform API

IQplatform is de basis voor de ontwikkeling van product- en klantspecifieke IoT-applicaties. Het platform zorgt voor de verzameling, opslag, verwerking en verrijking van binnenkomende sensorgegevens. Apps, dashboards en back-ends gebruiken deze functies en informatie via de Application Programmable Interface (API).

Afbeelding die een persoon laat zien die van binnen naar buiten loopt

'Unified location services'

IQplatform is ontworpen om meerdere bron- en gegevenstypen gelijktijdig aan te kunnen. De locatie van een persoon of object kan bijvoorbeeld worden geregistreerd door verschillende locatiesensors, die verschillende soorten gegevens verzenden via verschillende datanetwerken naar het platform. De gegevens zijn gestroomlijnd zodat verschillende typen hardware één type interne gegevens van streams en kaarten genereren.

Afbeelding van een aantal rapporten in IQplatform

Rapportage

IQplatform heeft een breed portfolio aan analysemogelijkheden. De event manager genereert gebeurtenissen op basis van realtime berekeningen. De rapportmodule converteert de gegevens naar informatieve overzichten, in de vorm van een tabel en/of een grafiek. Het is ook mogelijk om de kaartmodule te gebruiken voor rapporten. Lagen kunnen bijvoorbeeld over de kaart worden gelegd om extra informatie te projecteren op de kaart.